Walk with a Progressive

Do you what to bring about change? Is there an issue that you believe should start being discussed in Malta or within the European Union? Do you want to spend a week walking with me in the European Parliament? Send us an email on [email protected] and we will get you to Brussels with us to change the world.

Interested for job shadowing?

Latest from my socials

22 hours ago

Cyrus Engerer
Għandna bżonn riforma tal-liġi b'mod immeddjat!Inaċċettabli li nisa (jew oħrajn) li jirikorru għal dan it-tip ta' xogħol jispiċċaw ikkriminalizzati. L-illegalità twassal biex kollox isir minn taħt u allura mingħajr il-protezzjoni ta' dawn in-nisa (jew oħrajn) minn vjolenza, serq u intimidazzjoni.Id-dritt tal-awtonomija ta' kull individwu għandu jiġi irrispettat. Fuq livell Ewropew naħdem fil-qrib ma'ESWA, l-allenza li taħdem għad-drittijiet ta' dawn il-ħaddiema, Amnesty International u Human Rights Watch fuq dan is-suġġett. Intant, irridu naħdmu kontra kull abbuż, kif ukoll it-traffikar tal-bnedmin, għal kwalunkwe skop, inkluż għax-xogħol sesswali. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago

Cyrus Engerer
Irrid inkompli nagħti iktar opportunitajiet liż-żgħażagħ biex jesperjenzaw il-Parlament Ewropew mill-viċin - din il-ġimgħa Miguel Abela u Luca Schembri minn Żgħażagħ Laburisti. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

Cyrus Engerer
Ġimgħa ġdida u allura nerġaw fit-triq għal Brussell. Tlaqna ✈️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

Cyrus Engerer
Minkejja li żgħira l-festa ta' San Pawl f'Birkirkara għandha grupp ta' voluntiera li jaħdmu ħafna u li jagħmluha speċjali. Ħadna gost jien u Randolph nattendu waħda mill-funzjonijiet u ngħidu kelma ma' dawk li jagħmlu din il-festa realtà. ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Cyrus Engerer
Bħal lum 50 sena ilu Gvern Laburista ddikriminalizza l-omosesswalità f'Malta. Minn dakinhar 'l hawn it-triq għall-ugwaljanza ma kientx faċli, iżda fil-liġijiet wasalna u llum meqjusa bħala l-aqwa fl-Ewropa. Meta ingħatajt il-fiduċja mill-Gvern 10 snin ilu biex inwaqqfu u immexxi l-Kunsill Konsultattiv emmint li stajna naslu bir-rieda ta' Gvern progressiv li ried iġib il-bidla, minkejja li l-forzi konservattivi dejjem ippruvaw iwaqqfuna. Fil-Parlament Ewropew ingħatajt l-inkarigu li ninnegozja r-rapport li sejjaħ lill-Unjoni Ewropea bħala żona ta' ħelsien għal persuni LGBTIQ. Wasalna wkoll b'maġġoranza kbira. Irridu nibqgħu niġġieldu għall-ugwaljanza. Qed naraw kif forzi konservattivi fl-Ewropa qed ireġġaw l-arloġġ lura bħal fl-Ungerija, l-Polonja u issa fl-Italja. Id-drittijiet ma nistgħux noħduhom forgranted. Din is-sena se niċċelebraw il-kisbiet tagħna bil-kbir. F'Settembru nospitaw lill-Ewropa kollha għal EuroPride2023. Ingħaqdu magħna f'ċelebrazzjoni għal kulħadd.Socialists and Democrats Group in the European Parliament ... See MoreSee Less
View on Facebook

Walk with a Progressive

Do you what to bring about change? Is there an issue that you believe should start being discussed in Malta or within the European Union? Do you want to spend a week walking with me in the European Parliament? Send us an email on [email protected] and we will get you to Brussels with us to change the world.

Interested for job shadowing?

Latest from my socials

22 hours ago

Cyrus Engerer
Għandna bżonn riforma tal-liġi b'mod immeddjat!Inaċċettabli li nisa (jew oħrajn) li jirikorru għal dan it-tip ta' xogħol jispiċċaw ikkriminalizzati. L-illegalità twassal biex kollox isir minn taħt u allura mingħajr il-protezzjoni ta' dawn in-nisa (jew oħrajn) minn vjolenza, serq u intimidazzjoni.Id-dritt tal-awtonomija ta' kull individwu għandu jiġi irrispettat. Fuq livell Ewropew naħdem fil-qrib ma'ESWA, l-allenza li taħdem għad-drittijiet ta' dawn il-ħaddiema, Amnesty International u Human Rights Watch fuq dan is-suġġett. Intant, irridu naħdmu kontra kull abbuż, kif ukoll it-traffikar tal-bnedmin, għal kwalunkwe skop, inkluż għax-xogħol sesswali. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago

Cyrus Engerer
Irrid inkompli nagħti iktar opportunitajiet liż-żgħażagħ biex jesperjenzaw il-Parlament Ewropew mill-viċin - din il-ġimgħa Miguel Abela u Luca Schembri minn Żgħażagħ Laburisti. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

Cyrus Engerer
Ġimgħa ġdida u allura nerġaw fit-triq għal Brussell. Tlaqna ✈️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

Cyrus Engerer
Minkejja li żgħira l-festa ta' San Pawl f'Birkirkara għandha grupp ta' voluntiera li jaħdmu ħafna u li jagħmluha speċjali. Ħadna gost jien u Randolph nattendu waħda mill-funzjonijiet u ngħidu kelma ma' dawk li jagħmlu din il-festa realtà. ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Cyrus Engerer
Bħal lum 50 sena ilu Gvern Laburista ddikriminalizza l-omosesswalità f'Malta. Minn dakinhar 'l hawn it-triq għall-ugwaljanza ma kientx faċli, iżda fil-liġijiet wasalna u llum meqjusa bħala l-aqwa fl-Ewropa. Meta ingħatajt il-fiduċja mill-Gvern 10 snin ilu biex inwaqqfu u immexxi l-Kunsill Konsultattiv emmint li stajna naslu bir-rieda ta' Gvern progressiv li ried iġib il-bidla, minkejja li l-forzi konservattivi dejjem ippruvaw iwaqqfuna. Fil-Parlament Ewropew ingħatajt l-inkarigu li ninnegozja r-rapport li sejjaħ lill-Unjoni Ewropea bħala żona ta' ħelsien għal persuni LGBTIQ. Wasalna wkoll b'maġġoranza kbira. Irridu nibqgħu niġġieldu għall-ugwaljanza. Qed naraw kif forzi konservattivi fl-Ewropa qed ireġġaw l-arloġġ lura bħal fl-Ungerija, l-Polonja u issa fl-Italja. Id-drittijiet ma nistgħux noħduhom forgranted. Din is-sena se niċċelebraw il-kisbiet tagħna bil-kbir. F'Settembru nospitaw lill-Ewropa kollha għal EuroPride2023. Ingħaqdu magħna f'ċelebrazzjoni għal kulħadd.Socialists and Democrats Group in the European Parliament ... See MoreSee Less
View on Facebook
Interested for job shadowing?

Latest from my socials

No source found for this feed. It looks like you may have removed the account this feed was using to display posts. Go to this page, switch to the settings tab and click the sources menu item to manage sources for this feed.