In the Press

“Malta hi l-eżempju għall-kumplament tal-Ewropa fil-qasam tas-saħħa”

‘Jekk rridu nilhqu l-miri tas-sahha taghna fl-Unjoni Ewropea, rridu naccertaw li c-cittadini jkollhom fiducja shiha fil-process ta’ kif nizvilluppaw, nixtru u nqassmu l-medicini madwar kull rokna tal-Unjoni taghna.’ Hekk sahaq l- Membru Parlamentari Ewropew Cyrus Engerer, f’diskors lill-plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu, fejn tkellem dwar il-fatt li l-pandemija tal-Covid-19 wriet kemm is-successi kif ukoll in-nuqqasijiet tas-sistemi tas-sahha Ewropej. “Irridu nassiguraw access ghal medicini affordabli ghal kulhadd,” sahaq Engerer. Fuq dan il-punt Engerer rrimarka li xogħol li jsir fl-istituzzjonijiet Ewropej ghandu jasal għand in-nies u jitgawda minnhom. Fakkar ukoll kif fl-ahhar mill-ahhar, l-investimenti mmirrati lejn r-ricerka, zviluppar u x-xiri ta’ medicini u vaccini godda hu ffinnanzjat mit-taxxi tal-poplu Ewropew - allura, bhala cittadini ghandna dritt li nkunu mgharrfa kif qieghdin jintefqu l-flus u kif ic-cittadini jibbenefikaw minnhom. Fisser ukoll li permezz tad-disseminazzjoni tal-informazzjoni f’waqtha u ċara, din tnaqqas ix-xettiċiżmu minn fost il-poplu, fejn għadek issib nies xettiċi dwar it-teħid tal-vaċċini. Dan imur ukoll pari passu mal-fiduċja fl-Awtoritajiet tas-saħħa fil-pajjiżi rispettivi, li din tinkiseb biss minn sistemi trasparenti, kompla jisħaq il-Membru Parlamentari Ewropej. Engerer rega’ tenna l-ghajta tieghu favur l-Unjoni Ewropea tas-Sahha - sentiment li qasmet mieghu wkoll l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, hi u tindirizza l-Parlament Ewropew waqt id-diksors ‘State of the Union’. Enfasizza li din għandha tinkludi x-xiri ta’ mediċini b’mod magħqud bħala Unjoni Ewropea waħda, kif sar fil-każ tal-vaċċin kontra l-Covid-19 - li kien ta’ success. Qal li fl-istrateġija tal-ħidma fi ħdan l-UE għandu jkun hemm iżjed għarfien dwar it-tilqim u iżjed importanti minn hekk, l-aċċess għall-mediċini affordabbli minn kulħadd. Semma kif dan huwa fundamentali u li l-Unjoni Ewropea trid tibni fuq dan permezz tat-twettieq u l-pubblikazzjoni ta’ studju dwar il-proċess li sar għall-vaċċini tal-Covid-19. Engerer ikkonkluda billi semma’ lil Malta bhala l-ezempju t-tajjeb fil-qasam tas-sahha u li l-Kummissjoni Ewropea għandha tistudja dak li għamlet Malta haddiehor jimxi fuq dan l-eżempju. “Malta, bl-ogħla rata ta’ vaċċinazzjoni fid-dinja b’aktar minn 91% tal-popolazzjoni li issa hija mlaqqma, grazzi gaħt-trasparenza kontinwa u l-komunikazzjoni maċ-ċittadini waqt il-proċess kollu”, qal Engerer. Temm billi qal li fl-aħħar mill-aħħar, għandu jkollna Ewropa trasparenti f’kollox.

MEP Cyrus Engerer


It-Torċa

My EP Work

Dashing from one meeting to another, to debating groundbreaking legislation with colleagues, stopping to give interviews to the media, or drafting resolutions - there are truly no two days which are identical at the European Parliament. However, our goal remains constant: to work for a stronger Europe which is just and equal, a Europe which we all are proud to call our home.

In the Press

‘Jekk rridu nilhqu l-miri tas-sahha taghna fl-Unjoni Ewropea, rridu naccertaw li c-cittadini jkollhom fiducja shiha fil-process ta’ kif nizvilluppaw, nixtru u nqassmu l-medicini madwar kull rokna tal-Unjoni taghna.’ Hekk sahaq l- Membru Parlamentari Ewropew Cyrus Engerer, f’diskors lill-plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu, fejn tkellem dwar il-fatt li l-pandemija tal-Covid-19 wriet kemm is-successi kif ukoll in-nuqqasijiet tas-sistemi tas-sahha Ewropej. “Irridu nassiguraw access ghal medicini affordabli ghal kulhadd,” sahaq Engerer. Fuq dan il-punt Engerer rrimarka li xogħol li jsir fl-istituzzjonijiet Ewropej ghandu jasal għand in-nies u jitgawda minnhom. Fakkar ukoll kif fl-ahhar mill-ahhar, l-investimenti mmirrati lejn r-ricerka, zviluppar u x-xiri ta’ medicini u vaccini godda hu ffinnanzjat mit-taxxi tal-poplu Ewropew - allura, bhala cittadini ghandna dritt li nkunu mgharrfa kif qieghdin jintefqu l-flus u kif ic-cittadini jibbenefikaw minnhom. Fisser ukoll li permezz tad-disseminazzjoni tal-informazzjoni f’waqtha u ċara, din tnaqqas ix-xettiċiżmu minn fost il-poplu, fejn għadek issib nies xettiċi dwar it-teħid tal-vaċċini. Dan imur ukoll pari passu mal-fiduċja fl-Awtoritajiet tas-saħħa fil-pajjiżi rispettivi, li din tinkiseb biss minn sistemi trasparenti, kompla jisħaq il-Membru Parlamentari Ewropej. Engerer rega’ tenna l-ghajta tieghu favur l-Unjoni Ewropea tas-Sahha - sentiment li qasmet mieghu wkoll l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, hi u tindirizza l-Parlament Ewropew waqt id-diksors ‘State of the Union’. Enfasizza li din għandha tinkludi x-xiri ta’ mediċini b’mod magħqud bħala Unjoni Ewropea waħda, kif sar fil-każ tal-vaċċin kontra l-Covid-19 - li kien ta’ success. Qal li fl-istrateġija tal-ħidma fi ħdan l-UE għandu jkun hemm iżjed għarfien dwar it-tilqim u iżjed importanti minn hekk, l-aċċess għall-mediċini affordabbli minn kulħadd. Semma kif dan huwa fundamentali u li l-Unjoni Ewropea trid tibni fuq dan permezz tat-twettieq u l-pubblikazzjoni ta’ studju dwar il-proċess li sar għall-vaċċini tal-Covid-19. Engerer ikkonkluda billi semma’ lil Malta bhala l-ezempju t-tajjeb fil-qasam tas-sahha u li l-Kummissjoni Ewropea għandha tistudja dak li għamlet Malta haddiehor jimxi fuq dan l-eżempju. “Malta, bl-ogħla rata ta’ vaċċinazzjoni fid-dinja b’aktar minn 91% tal-popolazzjoni li issa hija mlaqqma, grazzi gaħt-trasparenza kontinwa u l-komunikazzjoni maċ-ċittadini waqt il-proċess kollu”, qal Engerer. Temm billi qal li fl-aħħar mill-aħħar, għandu jkollna Ewropa trasparenti f’kollox.

MEP Cyrus Engerer


It-Torċa

Share

My EP Work

Dashing from one meeting to another, to debating groundbreaking legislation with colleagues, stopping to give interviews to the media, or drafting resolutions - there are truly no two days which are identical at the European Parliament. However, our goal remains constant: to work for a stronger Europe which is just and equal, a Europe which we all are proud to call our home.