In the Press

Cyrus Engerer: wieħed mill-ftit MEPs li jippubblika d-dettalji kollha tal-laqghat tieghu

L-Ewroparlamentari Laburista Cyrus Engerer huwa wiehed mill-ftit fost is-705 Membri tal-Parlament Ewropew li jippubblika id-dettalji kollha tal-laqghat li jkollu fl-sehhew fi Brussell, Strasburgu kif ukoll f’Malta fuq is-sit elettroniku tieghu – pass li jmur oltre mill-minimu mitlub mir-registru Ewropew tat-trasparenza. “M’għandi xejn x’naħbi. L-aġenda tiegħi hi dik biss li nsaħħu lil Malta u nqarrbu iktar lill-Unjoni Ewropea viċin iċ-ċittadini, biex bil-valuri xellugin u soċjalisti tagħna, ħadd ma jitħalla jaqa’ lura”, qal Engerer. Engerer minn dejjem appogga l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tal-2016, li tishaq li ghandu jkun hemm registru tat-trasparenza obbligatorju, mhux biss ghall-Membri kollha tal-Parlament Ewropew, izda li tkopri ukoll l-attivitajiet tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea – proposta li tul dan l-ahhar snin giet imdgħajjfa kemm mill-Parlament Ewropew, kif ukol mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. L-ufficju ta’ Cyrus Engerer Mhux biss jippubblika d-dati tal-laqghat kollha li jkollu, l-organizzazzjoni u l-persuni li attendew ghal dawn il-laqghat, iżda jmur oltré u saħansitra jippublika taqsira tad-diskussjoni li tkun harget mil-laqgha – informazzjoni li jinsab taht is-sezzjoni ‘Nothing to Hide’ fuq is-sit elettroniku ta’ Engerer www.cyrusengerer.com. Waqt podcast li jaghmel parti mis-sensiela ‘Talk with a Progressive’ flimkien mal-Ewroparlamentari Germaniz mill-Grupp tal-Ħodor Daniel Freund, Engerer ghal darb’ ohra sahaq u appella biex il-Kummissjoni Ewropea terga tmexxi ‘l quddiem il-proposta ghal Registru tat-Trasparenza Mandatorju ghall-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-MPE Freund kien ukoll mexxa l-kampanja tat-Transparency International lura fis-sena 2016. ‘Biex ikolna Unjoni Ewropea b’sahhitha, irridu naccertaw li l-Instituzzjonijiet kollha igawdu mill-fiducja tan-nies – u din nistghu niksbuha billi nuru bil-fatti, li kull wiehed u wahda minna qieghdin nahdmu ghall-aqwa interess tac-cittadini kollha Ewropej. Hija biss bit-trasparenza totali li nistghu naslu lkoll ghal dan l-ghan, u nassiguraw lil kulhadd li d-decizjonijiet qieghdin jittiehdu wara li jigu kkonsultati l-istakeholders koncernati, minghajr ebda agenda ulterjuri. B’hekk nistghu nirbhu l-fiducja tal-Ewropej kollha,’ temm jghid Engerer.

MEP Cyrus Engerer


It-Torċa

My EP Work

Dashing from one meeting to another, to debating groundbreaking legislation with colleagues, stopping to give interviews to the media, or drafting resolutions - there are truly no two days which are identical at the European Parliament. However, our goal remains constant: to work for a stronger Europe which is just and equal, a Europe which we all are proud to call our home.

In the Press

L-Ewroparlamentari Laburista Cyrus Engerer huwa wiehed mill-ftit fost is-705 Membri tal-Parlament Ewropew li jippubblika id-dettalji kollha tal-laqghat li jkollu fl-sehhew fi Brussell, Strasburgu kif ukoll f’Malta fuq is-sit elettroniku tieghu – pass li jmur oltre mill-minimu mitlub mir-registru Ewropew tat-trasparenza. “M’għandi xejn x’naħbi. L-aġenda tiegħi hi dik biss li nsaħħu lil Malta u nqarrbu iktar lill-Unjoni Ewropea viċin iċ-ċittadini, biex bil-valuri xellugin u soċjalisti tagħna, ħadd ma jitħalla jaqa’ lura”, qal Engerer. Engerer minn dejjem appogga l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tal-2016, li tishaq li ghandu jkun hemm registru tat-trasparenza obbligatorju, mhux biss ghall-Membri kollha tal-Parlament Ewropew, izda li tkopri ukoll l-attivitajiet tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea – proposta li tul dan l-ahhar snin giet imdgħajjfa kemm mill-Parlament Ewropew, kif ukol mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. L-ufficju ta’ Cyrus Engerer Mhux biss jippubblika d-dati tal-laqghat kollha li jkollu, l-organizzazzjoni u l-persuni li attendew ghal dawn il-laqghat, iżda jmur oltré u saħansitra jippublika taqsira tad-diskussjoni li tkun harget mil-laqgha – informazzjoni li jinsab taht is-sezzjoni ‘Nothing to Hide’ fuq is-sit elettroniku ta’ Engerer www.cyrusengerer.com. Waqt podcast li jaghmel parti mis-sensiela ‘Talk with a Progressive’ flimkien mal-Ewroparlamentari Germaniz mill-Grupp tal-Ħodor Daniel Freund, Engerer ghal darb’ ohra sahaq u appella biex il-Kummissjoni Ewropea terga tmexxi ‘l quddiem il-proposta ghal Registru tat-Trasparenza Mandatorju ghall-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-MPE Freund kien ukoll mexxa l-kampanja tat-Transparency International lura fis-sena 2016. ‘Biex ikolna Unjoni Ewropea b’sahhitha, irridu naccertaw li l-Instituzzjonijiet kollha igawdu mill-fiducja tan-nies – u din nistghu niksbuha billi nuru bil-fatti, li kull wiehed u wahda minna qieghdin nahdmu ghall-aqwa interess tac-cittadini kollha Ewropej. Hija biss bit-trasparenza totali li nistghu naslu lkoll ghal dan l-ghan, u nassiguraw lil kulhadd li d-decizjonijiet qieghdin jittiehdu wara li jigu kkonsultati l-istakeholders koncernati, minghajr ebda agenda ulterjuri. B’hekk nistghu nirbhu l-fiducja tal-Ewropej kollha,’ temm jghid Engerer.

MEP Cyrus Engerer


It-Torċa

Share

My EP Work

Dashing from one meeting to another, to debating groundbreaking legislation with colleagues, stopping to give interviews to the media, or drafting resolutions - there are truly no two days which are identical at the European Parliament. However, our goal remains constant: to work for a stronger Europe which is just and equal, a Europe which we all are proud to call our home.