In the Press

Watch: ‘We Should Get Rid Of Partisan Politics’ – Cyrus Engerer Praises PN MPs, Telling Them They Are ‘Not Irrelevant’

19.09.2023

The full article can be found via this link: https://lovinmalta.com/lifestyle/video-1/watch-we-should-get-rid-of-partisan-politics-cyrus-engerer-praises-pn-mps-telling-them-they-are-not-irrelevant/

view article

Konferenza fil-Parlament dwar it-titjib fl-ugwaljanza

16.09.2023

The full article can be found via this link: https://tvmnews.mt/news/konferenza-fil-parlament-dwar-it-titjib-fl-ugwaljanza/

view article

Global LGBTIQ Politicians Convene In Maltese Parliament As A Beacon Of Inclusion And Equality

16.09.2023

The full article can be found via this link: https://lovinmalta.com/news/global-lgbtiq-politicians-convene-in-malta-as-a-beacon-of-inclusion-and-equality/

view article

Gozo Pride march assault should be treated as hate crime - Cyrus Engerer

15.09.2023

The full article can be found via this link: https://timesofmalta.com/articles/view/gozo-pride-march-assault-treated-hate-crime-cyrus-engerer.1055368

view article

Cyrus Engerer: ‘The Time Has Come For Maltese Parliament To Have Benefit Of Parental Leave’ Author profile image

20.07.2023

The full article can be found via this link: https://lovinmalta.com/news/cyrus-engerer-time-has-come-for-maltese-parliament-to-have-benefit-of-parental-leave/?fbclid=IwAR2tWWCldtFX4gXtkAWW3wkMKvyoJjMgicMprOF8VOgEKJIbelm7e8TJuKA

view article

Cyrus Engerer appointed permanent member on Europol's scrutiny board

14.07.2023

The full article can be found via this link: https://timesofmalta.com/articles/view/cyrus-engerer-appointed-permanent-member-europol-scrutiny-board.1043555#cta_comments

view article

Engerer maħtur fuq il-bord parlamentari permanenti ta’ skrutinju tal-aġenzija Europol

14.07.2023

view article

“We need this plastic in Europe,” argues MEP as EU export proposals debated

11.07.2023

The full article can be found via this link: https://impact.economist.com/ocean/ocean-health/we-need-this-plastic-in-europe-argues-mep-as-eu-export-proposals-debated

view article

Fighting for the environment: It's a fight for our democracy

14.06.2023

view article

‘We Must Challenge Status Quo On The Environment,’ Cyrus Engerer Urges

12.06.2023

The full article can be found via this link: https://lovinmalta.com/news/we-must-challenge-status-quo-on-the-environment-cyrus-engerer-urges/

view article

Żvilupp fin-Nigret: Cyrus Engerer fost ħafna li ħareġ kontra dan l-iżvilupp

07.06.2023

The full article can be found via this link: https://www.illum.com.mt/ahbarijiet/politika/68077/vilupp_finnigret_cyrus_engerer_fost_afna_li_are_kontra_dan_livilupp

view article

‘Kuntratturi, Xebbajtuna’: Labour MEP Cyrus Engerer Speaks Out Against Ravaging Of Santa Luċija

06.06.2023

The full article can be found via this link: https://lovinmalta.com/lifestyle/environment/kuntratturi-xebbajtuna-labour-mep-cyrus-engerer-speaks-out-against-ravaging-of-santa-lucija/

view article

Family and business funds not for military ammunition, says MEP Cyrus Engerer

01.06.2023

The full article can be found via this link: https://maltadaily.mt/family-and-business-funds-not-for-military-ammunition-says-mep-cyrus-engerer/

view article

Engerer votes against re-routing of EU recovery funds for Ukraine ammunition

01.06.2023

The full article can be found via this link: https://www.maltatoday.com.mt/news/europe/123233/rerouting_eu_recovery_funds_ukraine_ammunition

view article

Cyrus Engerer Votes Against Using EU Recovery Funds Earmarked To Buy Missiles For Ukraine

01.06.2023

The full article can be found via this link: https://lovinmalta.com/news/cyrus-engerer-votes-against-using-eu-recovery-funds-earmarked-to-buy-missiles-for-ukraine/

view article

IL-FONDI IDDEDIKATI GĦALL-FAMILJI U N-NEGOZJI MA GĦANDHOMX JINTUŻAW GĦALL-ARMI MILITARI – ENGERER

01.06.2023

The full article can be found via this link: https://one.com.mt/il-fondi-iddedikati-ghall-familji-u-n-negozji-ma-ghandhomx-jintuzaw-ghall-armi-militari-engerer/

view article

Mental Health: Action needed on TikTok and Spotify algorithms

28.05.2023

The full article can be found via this link: https://maltadaily.mt/mental-health-action-needed-on-tiktok-and-spotify-algorithms/

view article

Mental Health: Action needed on TikTok and Spotify algorithms - Engerer

25.05.2023

The full article can be found via this link: https://timesofmalta.com/articles/view/mental-health-action-needed-tiktok-spotify-algorithms-engerer.1033739

view article

Cyrus Engerer joins EU and US lawmakers in call for removal of COP28 chief

24.05.2023

The full article can be found via this link: https://www.maltatoday.com.mt/news/world/123084/cyrus_engerer_joins_eu_and_us_lawmakers_in_call_for_removal_of_cop28_chief

view article

Cyrus Engerer calls on government to return Mellieħa land to the public

19.05.2023

The full article can be found via this link: https://www.maltatoday.com.mt/environment/townscapes/122985/cyrus_engerer_calls_on_government_to_return_melliea_land_to_the_public

view article

Dinja Ewropa: Il-mediċini għandhom jaslu fil-pajjiżi kollha tal-UE u bi prezzijiet affordabbli – Cyrus Engerer

18.05.2023

The full article can be found via this link: https://newsbook.com.mt/dinja-ewropa-il-medicini-ghandhom-jaslu-fil-pajjizi-kollha-tal-ue-u-bi-prezzijiet-affordabbli-cyrus-engererdinja-ewropa/?fbclid=IwAR0iqvA9QRpfyunCBzAjlV52S2h9ZuhfMRcM7vkIZE7_gPt6iCdo22XuiGA

view article

‘Today, We Celebrate Love’: Metsola And Engerer Mark IDAHOBIT Amid Huge Strides Forward

17.05.2023

The full article can be found via this link: https://lovinmalta.com/international/today-we-celebrate-love-metsola-and-engerer-mark-idahobit-amid-huge-strides-forward/

view article

Primacy of EU law: MEPs travel to the Czech Republic

17.05.2023

The full article can be found via this link: https://www.europeaninterest.eu/article/primacy-of-eu-law-meps-travel-to-the-czech-republic/

view article

Leading the Future of Cannabis Policy

10.05.2023

Link to full article: https://brusselsmorning.com/leading-the-future-of-cannabis-policy/32196/

view article

On 1 May 2004 Malta officially became a Member State of the European Union, along with Cyprus and eight other Central and Eastern European countries.

01.05.2023

On 1 May 2004, Malta officially became a Member State of the European Union, along with Cyprus and eight other Central and Eastern European countries. On ....

view article

Il-Liġi ta' Engerer dwar l-emissjonijiet u l-prezzijiet tal-enerġija adottata waqt ċerimonja fi Strasburgu

21.04.2023

view article

Engerer's law to strengthen European emissions trading system signed

20.04.2023

The full article can be found via this link: https://timesofmalta.com/articles/view/engerers-law-strengthen-european-emissions-trading-system-signed.1026430

view article

IL-LIĠI TA’ ENGERER DWAR L-EMISSJONIJIET U L-PREZZIJIET TAL-ENERĠIJA ADOTTATA WAQT ĊERIMONJA FI STRASBURGU

20.04.2023

The full article can be found via this link: https://one.com.mt/il-ligi-ta-engerer-dwar-l-emissjonijiet-u-l-prezzijiet-tal-energija-adottata-waqt-cerimonja-fi-strasburgu/

view article

Engerer’s law on emissions and stability in pricing officially adopted

20.04.2023

The full article can be found via this link: https://maltadaily.mt/engerers-law-on-emissions-and-stability-in-pricing-officially-adopted/

view article

ENGERER BI TWISSIJA DWAR L-IMMIGRAZZJONI: “SOLIDARJETA’ VOLONTARJA MA TAĦDEM QATT”

19.04.2023

The full article can be found via this link: https://one.com.mt/engerer-bi-twissija-dwar-l-immigrazzjoni-solidarjeta-volontarja-ma-tahdem-qatt/

view article

Fdat mill-ġdid imexxi n-negozjati dwar l-ambjent fuq ligi dwar skart elettroniku

18.04.2023

view article

Engerer fdat mill-ġdid biex imexxi n-negozjati dwar l-amjent fuq liġi dwar l-iskart elettriku u elettroniku

18.04.2023

view article

Il-MPE Engerer fdat imexxi n-negozjati dwar l-ambjent fuq liġi dwar l-Iskart Elettriku u Elettroniku

15.04.2023

The full article can be found via this link: https://tvmnews.mt/news/il-mpe-engerer-fdat-imexxi-n-negozjati-dwar-l-ambjent-fuq-ligi-dwar-l-iskart-elettriku-u-elettroniku/?fbclid=IwAR27omtxJTPaY5ZNsKSS4w7zl6wCp11cBJqSeONdkAiTcFVr1uPZU_NOBQY

view article

Engerer seeks answers from Brussels over MaltaToday report on Cham Wings

04.04.2023

The full article can be found via this link: https://www.maltatoday.com.mt/news/national/122194/engerer_seeks_answers_from_brussels_over_maltatoday_report_on_cham_wings#.ZEqElOxByw1

view article

Engerer jitlob lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tinvestiga linja tal-ajru implikata fl-ittraffikar tal-immigranti

04.04.2023

The full article can be found via this link: https://www.illum.com.mt/ahbarijiet/politika/67878/engerer_jitlob_lillkummissjoni_ewropea_sabiex_tinvestiga_linja_talajru_implikata_flittraffikar_talimmigranti#.ZEqFjOxBwR5

view article

MEP rejects a 'one-size-fits-all' approach against climate change

27.03.2023

view article

Malta has a strong democracy with functional institutions

21.03.2023

The full article can be accessed from <a href = https://drive.google.com/file/d/1kk3XEvJykgAiSpECtGZajrGsMiicbAgN/view?usp=sharing > here </a>

view article

A transparent European Parliament

18.01.2023

The European Parliament’s past month was undoubtedly the most difficult one in its history. Not because there weren’t any challenges in the past – especially ....

view article

Cyrus Engerer b’diskors lill-Imħallfin tal-Qorti Kostituzzjonali Federali Ġermaniża

15.01.2023

“Jekk qrati kostituzzjonali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jibdew prassi li kontinwament jisfidaw is-sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fuq bażi kostituzzjonali, l-awtorita’ tal-Qorti Ewropea u l-qafas legali ....

view article

Metsola: Malta tghid mod, Brussell taghmel mod iehor

25.12.2022

“Ma jistax ikun li jibqghu jittiehdu decizjonijiet daqstant importanti minn wara dahar il-Membri tal-Parlament Ewropew, u wara dahar il-poplu kollu tal-Unjoni Ewropea, minghajr l-ebda konsultazzjoni ....

view article

Immigrazzjoni: Negozjati minn Cyrus Engerer f’isem is-Soċjalisti jwasslu għal qbil wara 8 snin

18.12.2022

“Wara 8 snin ta’ staġnar, fl-aħħar għandna qbil bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-ewwel liġi fost ħafna fil-qasam tal-immigrazzjoni. Qbil li ser ....

view article

Engerer jagħlaq ukoll in-negozjati fuq il-liġi tal-emmissjonijiet

18.12.2022

Fl-għeluq tal-aħħar plenarja tas-sena l-Membru Parlamentari Ewropew Cyrus Engeree laħaq qbil ukoll dwar il-liġi tal-emmissjonijiet li kien fdat mill-Parlament Ewropew biex jikteb u jinnegozja. “F’dan ....

view article

Psychedelics: future of mental health care

15.12.2022

The way that society has traditionally approached mental health over the years is also flawed. To avoid any form of misunderstanding: I have full and ....

view article

Cyrus Engerer: wieħed mill-ftit MEPs li jippubblika d-dettalji kollha tal-laqghat tieghu

11.12.2022

L-Ewroparlamentari Laburista Cyrus Engerer huwa wiehed mill-ftit fost is-705 Membri tal-Parlament Ewropew li jippubblika id-dettalji kollha tal-laqghat li jkollu fl-sehhew fi Brussell, Strasburgu kif ukoll ....

view article

Dmirna huwa li noħolqu mekkaniżmi u liġijiet li jaħdmu għal kulħadd

04.12.2022

Nhar it-Tnejn li għadda, 28 ta’ Novembru tal-2022, fil-Parlament ġiet diskussa l-emenda fil-Kodiċi Kriminali biex tkun imħarsa ħajjet l-omm f’każ li ħajjitha tkun qiegħda f’riskju ....

view article

Engerer jesponi l-ipokrezija ta’ numru ta’ pajjiżi Ewropej dwar l-Immigrazzjoni f’diskors b’saħħtu fil-Parlament Ewropew

27.11.2022

Il-Membru Parlamentari Ewropew Cyrus Engerer tkellem b’mod b’saħħtu fil-Parlament Ewropew dwar numru ta’ pajjiżi Ewropej li ħallew il-pajjiżi tal-Mediterran bħal Malta waħeidhom fuq l-immigrazzjoni. “X’ipokrezija ....

view article

‘Gvern Laburista l-garanzija biex kull wild f’pajjiżna jkun jista’ jilħaq il-potenzjal tiegħu’

20.11.2022

“Kemm jien sodisfatt li din il-ġimgħa, bħala grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew, qiegħdin nfasslu proposti ċari lill-Kummisjoni Ewropea dwar il-kwalita’ tal-ħajja taċ-ċittadini Ewropej u ....

view article

Intejbu l-kwalita’ tal-ħajja fl-Ewropa fuq il-mudell ekonomiku tal-Gvern Malti

23.10.2022

“Kemm jien sodisfatt li din il-ġimgħa, bħala grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew, qiegħdin nfasslu proposti ċari lill-Kummisjoni Ewropea dwar il-kwalita’ tal-ħajja taċ-ċittadini Ewropej u ....

view article

Cyrus Engerer jikxef il-pjan ta’ David Casa fil-Parlament Ewropew

16.10.2022

Hekk kif fil-jiem li ġejjin il-Parlament Ewropew ser ikun qiegħed jiddiskuti riżoluzzjoni fuq il-qagħda tas-saltna tad-dritt f’Malta fl-għeluq tal-ħames sena mill-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, ....

view article

Enerġija: Fil-Parlament Ewropew Engerer iħeġġeġ lill-Ewropa timxi fuq l-eżempju ta’ Malta

09.10.2022

“L-ekonomija progressiva li tpoġġi lin-nies fiċ-ċentru tagħha, hi waħda li f’Malta ħalliet il-frott matul dawn l-aħħar disa’ snin. B’hekk, rajna l-akbar rati ta’ tkabbir ekonomiku ....

view article

CYRUS ENGERER: IN-NEGOZJATUR FUQ L-IBĦRA, IL-GOVERNANZA TAGĦHOM U L-PROTEZZJONI TAL-BIJODIVERSITÀ

02.10.2022

L-Ewroparlamentari Laburista Cyrus Engerer ġie maħtur in-negozjatur fuq l-ibħra f’isem is-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew, li se jwassal għal dibattitu u vot fuq it-tmexxija tal-ibħra ....

view article

Cyrus Engerer f'laqgħa mal-PM tas-Serbja Ana Brnabić

25.09.2022

Fi żjara tal-Membru Parlmentari Ewropew Cyrus Engerer li għamel fis-Serbja bħala parti mill-kontinġent tal-Parlament Ewropew għall-EiroPride 2022, kellu laqgħa mal-Prim Ministru tas-Serbja Ana Brnabić. Waqt ....

view article

Cyrus Engerer jgħid li l-Ewropa trid tinvesti fl-Ewropej

18.09.2022

B’reazzjoni għad-diskors tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von Der Leyen, il-Membru Parlamentari Ewropew Laburista saħaq dwar il-bżonn ta’ Ewropa li tkun taf x’inhuma l-ħtiġijiet tan-nies u ....

view article

Malta l-eżempju Ewropew fil-mixja lejn soċjetà ugwali

11.09.2022

“Din hija ġimgħa ta’ ċelebrazzjoni, ferħ, kif ukoll ta’ tifkir, għall-fatt li llum f’pajjiżna, persuni li jidentifikaw bħala LGBTIQ jistgħu jesprimu lilhom infushom, iħobbu lil ....

view article

Mingħajr biża niġġieldu għal Malta u l-Maltin

04.09.2022

“Il-politiċi ta’ stoffa huma dawk li ma jibżgħux u li jibqgħu għaddejjin, minkejja l-maltemp li jkun hemm quddiemhom. Dawk li minkejja l-isfidi u diffikultajiet li ....

view article

The Coexistence We Need

04.09.2022

The entire body of media outlets has seen countless opinion pieces, news articles and comments made by citizens on greener transport alternatives. Malta lacks green ....

view article

Irridu nsostnu armonija bejn ambjent aħjar u l-iżvilupp

28.08.2022

X’inhu l-futur tal-ambjent ta’ madwarna? L-iżvilupp kif se jiżvolġi mas-snin? X’Malta se jkollhom il-ġenerazzjonijiet futuri? Se jistmerruna? Dawn u ħafna iżjed huma ħsibijiet li jiġu ....

view article

Il-Ħitan F’Pajjiżi Ta’ Lvant Mhux Soluzzjoni Għall-Fenomenu Tal-Immigrazzjoni Fil-Mediterran

14.08.2022

view article

Għalfejn it tradizjonijiet tal festa Maltija għadhom importanti?

07.08.2022

view article

Għalfejn it-tradizzjonijiet tal-festa Maltija għadhom importanti?

07.08.2022

view article

Irridu nsaħħu lill-ħaddiem b’paga minima diċenti kif maqbul fuq livell Ewropew u lill-pensjonant b’livell ta’għajxien xieraq

31.07.2022

view article

L-Edukazzjoni hija l-futur ta’ pajjiżna

24.07.2022

view article

“Ottimist bid-direzzjoni li qiegħda tieħu Malta f’dan il-vjaġġ favur demokrazija aktar b’saħħitha”

17.07.2022

view article

“Engerer jikxef Kif Il-PN Ivvota Kontra L-Interessi Maltin Fil-Parlament Ewropew”

10.07.2022

view article

Nisimgħu iżjed il-weġgħat tan-nies

03.07.2022

view article

Minorities fighting for racial equality

03.07.2022

view article

Irridu nkomplu nsaħħu lill-ħaddiema permezz ta’ paga minima diċenti u bit-tisħiħ fil-finanzi tal-pensjonanti fl-UE

03.07.2022

view article

“Min fil-passat kien jikkritika lil Malta, illum qiegħed ifaħħar ir-riformi li twettqu”

26.06.2022

view article

Fit-Tmun: Analiżi tal-Primazija tal-Liġi Ewropeja u l-Implimentazzjoni tagħha.

19.06.2022

Analiżi tal-Primazija tal-Liġi Ewropeja u l-Implimentazzjoni tagħha.

view article

“Pagi li jwasslu għal għixien diċenti għal kulħadd”

19.06.2022

view article

Malta twettaq 17-il riforma ... Il-Gvern Malti se jagħmel talba għal €60 miljun mill-pjan ta’ rkupru

19.06.2022

view article

Giving our active youth tools to change the world

19.06.2022

view article

‘Il-paga minima għandha tkun garanzija ta’ għixien diċenti’

12.06.2022

view article

“Insaħħu l-qasam tas-saħħa b’koperazzjoni Ewropea”

05.06.2022

view article

Cyrus Engerer imexxi s-sejħa Ewropea għat-twaqqif tal-esportazzjoni tal-iskart

22.05.2022

view article

“Nibqgħu ffukati fuq l-għixien tal-Maltin u l-Għawdxin”

08.05.2022

view article

Nibqgħu Newtrali filwaqt li nappoġġjaw is-sewwa

08.05.2022

view article

‘Ser inkompli nwassal il-messaġġ tal-poplu Malti favur id-demokrazija u saltna tad-dritt’

01.05.2022

view article

Qed infittex l-aħjar interess għall-ambjent u s-saħħa tal-bniedem

01.05.2022

view article

Politika progressiva għall-ġid tal-familji Maltin u Għawdxin

24.04.2022

view article

Rikonoxximent Ewropew għal-ħidma tal-Gvern Malti fil-qasam tal-ġustizzja

17.04.2022

view article

Vot qawwi għaż-żewġ derogi importanti dwar il-mediċini f’Malta nnegozjati minn Cyrus Engerer

10.04.2022

view article

‘Il-verdett elettorali juri li l-poplu Malti u Għawdxi huwa progressiv’

03.04.2022

view article

Ambjent: Approvat ir-rapport ta’ Cyrus Engerer dwar l-emissjonijiet

20.03.2022

view article

Il-Futur tagħna huwa sabiħ

20.03.2022

view article

‘Il-Partit Laburista ser ikompli jaċċerta serħan il-moħħ għall-anzjani’

13.03.2022

view article

‘Gvern Laburista ifisser prosperita’ ekonomika u impjiegi ta’ kwalita’ għal kulħadd’

06.03.2022

view article

Cyrus Engerer jikkummenta fuq ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fl-Ukrajna.

06.03.2022

view article

Għandna l-kredibilita’ li nwettqu fuq il-finanzi u l-ambjent

27.02.2022

view article

Engerer itemm b’suċċess il-ħidma fil-ġlieda kontra l-kanċer

20.02.2022

view article

‘Il-Kuntatt man-nies jibqa’ essenzjali, issa aktar minn qatt qabel’

13.02.2022

view article

‘Gvern Laburista biss jista’ jassigura ekonomija b’saħħitha u reżiljenti’

06.02.2022

view article

‘Il-Partit Nazzjonalista m’għandux kredibbilta’ biex jitkellem dwar l-għoli tal-ħajja u l-kontijiet’

30.01.2022

view article

‘Tispikka l-għaqal u ċ-ċertezza fit-tmexxija ta’ Robert Abela’

16.01.2022

view article

Engerer b’xogħol fuq żewġ derogi dwar il-mediċini għal Malta

16.01.2022

view article

Irridu nirrealizzaw li Il-kliem ta’ mibieghda huwa tassew perikoluz u li jwassal ghal konsegwenzi fatali

09.01.2022

view article

L-MEPs Nazzjonalisti jaħarbu mill-vot fuq l-Islovenja

19.12.2021

view article

Ħidma konġunta għal fondi Ewropej għall-pipeline tal-gass fl-Ewropa

19.12.2021

view article

Il-Prevenzjoni bħala t-triq ‘il quddiem għall-politika Ewropea tas-Saħħa

28.11.2021

view article

A WAR ON IMMIGRATION IN EUROPE?

27.11.2021

view article

The male infertility crisis in Europe

21.11.2021

view article

COP 26: A global attempt at preventing climate disaster

14.11.2021

view article

“Irridu nkunu ambizzjużi filwaqt li nkompli nwettqu l-bidla”

14.11.2021

view article

Cyrus Engerer magħżul għall-COP26 minn fost il-Parlament Ewropew

31.10.2021

view article

A Budget centred around a sustainable future

17.10.2021

view article

Budget favur l-Ambjent

17.10.2021

view article

Budget 2022 - Ir-ruħ soċjali fil-qalb tal-Gvern Laburista

17.10.2021

view article

Tintemm b’suċċess l-ewwel inizzjattiva’ mill-programm ‘Walk with a Progressive’

17.10.2021

view article

Il-Metro - Pass ieħor ‘il quddiem għall-kwalità ta’ ħajja aħjar f’pajjiżna

10.10.2021

view article

“Nimxu lejn Unjoni tal-Enerġija li ma tħalli lil ħadd warajha” – Cyrus Engerer

10.10.2021

view article

Lejn kostruzzjoni intelligenti, ambjentali u inklussiva

03.10.2021

view article

Pink October 2021: Let’s reverse the impact of COVID-19 on cancer patients

03.10.2021

view article

“Ħajja b’saħħitha tiddependi minn ambjent san”

03.10.2021

view article

Inħarsu l-ambjent permezz ta’ politika ġdida dwar l-iskart

26.09.2021

view article

“Malta hi l-eżempju għall-kumplament tal-Ewropa fil-qasam tas-saħħa”

26.09.2021

view article

Fighting Pediatric Cancer

12.09.2021

view article

Nirbħu l-Kanċer fit-tfulija

12.09.2021

view article

Bżonn ta’ deċiżjonijiet b’saħħithom fil-ġlieda kontra l-kanċer

18.07.2021

view article

Daqshekk kliem fuq l-immigrazzjoni mingħajr rilokazzjoni

18.07.2021

view article

Vaccination: Another step forward to normality

10.01.2021

view article

2021: Il-bidu tat-tqassim tal-vaċċin kontra l-COVID-19

20.12.2020

view article

Unjoni tas-Saħħa Ewropea – Wasal iż-żmien?

02.12.2020

view article

The EU Budget for the years 2021-2027

16.11.2020

view article

Engerer itemm b’suċċess il-ħidma fil-ġlieda kontra l-kanċer

13.11.2020

view article

My EP Work

Dashing from one meeting to another, to debating groundbreaking legislation with colleagues, stopping to give interviews to the media, or drafting resolutions - there are truly no two days which are identical at the European Parliament. However, our goal remains constant: to work for a stronger Europe which is just and equal, a Europe which we all are proud to call our home.

In the Press

Watch: ‘We Should Get Rid Of Partisan Politics’ – Cyrus Engerer Praises PN MPs, Telling Them They Are ‘Not Irrelevant’

19.09.2023

The full article can be found via this link: https://lovinmalta.com/lifestyle/video-1/watch-we-should-get-rid-of-partisan-politics-cyrus-engerer-praises-pn-mps-telling-them-they-are-not-irrelevant/

view article

Konferenza fil-Parlament dwar it-titjib fl-ugwaljanza

16.09.2023

The full article can be found via this link: https://tvmnews.mt/news/konferenza-fil-parlament-dwar-it-titjib-fl-ugwaljanza/

view article

Global LGBTIQ Politicians Convene In Maltese Parliament As A Beacon Of Inclusion And Equality

16.09.2023

The full article can be found via this link: https://lovinmalta.com/news/global-lgbtiq-politicians-convene-in-malta-as-a-beacon-of-inclusion-and-equality/

view article

Gozo Pride march assault should be treated as hate crime - Cyrus Engerer

15.09.2023

The full article can be found via this link: https://timesofmalta.com/articles/view/gozo-pride-march-assault-treated-hate-crime-cyrus-engerer.1055368

view article

Cyrus Engerer: ‘The Time Has Come For Maltese Parliament To Have Benefit Of Parental Leave’ Author profile image

20.07.2023

The full article can be found via this link: https://lovinmalta.com/news/cyrus-engerer-time-has-come-for-maltese-parliament-to-have-benefit-of-parental-leave/?fbclid=IwAR2tWWCldtFX4gXtkAWW3wkMKvyoJjMgicMprOF8VOgEKJIbelm7e8TJuKA

view article

Cyrus Engerer appointed permanent member on Europol's scrutiny board

14.07.2023

The full article can be found via this link: https://timesofmalta.com/articles/view/cyrus-engerer-appointed-permanent-member-europol-scrutiny-board.1043555#cta_comments

view article

Engerer maħtur fuq il-bord parlamentari permanenti ta’ skrutinju tal-aġenzija Europol

14.07.2023

view article

“We need this plastic in Europe,” argues MEP as EU export proposals debated

11.07.2023

The full article can be found via this link: https://impact.economist.com/ocean/ocean-health/we-need-this-plastic-in-europe-argues-mep-as-eu-export-proposals-debated

view article

Fighting for the environment: It's a fight for our democracy

14.06.2023

view article

‘We Must Challenge Status Quo On The Environment,’ Cyrus Engerer Urges

12.06.2023

The full article can be found via this link: https://lovinmalta.com/news/we-must-challenge-status-quo-on-the-environment-cyrus-engerer-urges/

view article

Żvilupp fin-Nigret: Cyrus Engerer fost ħafna li ħareġ kontra dan l-iżvilupp

07.06.2023

The full article can be found via this link: https://www.illum.com.mt/ahbarijiet/politika/68077/vilupp_finnigret_cyrus_engerer_fost_afna_li_are_kontra_dan_livilupp

view article

‘Kuntratturi, Xebbajtuna’: Labour MEP Cyrus Engerer Speaks Out Against Ravaging Of Santa Luċija

06.06.2023

The full article can be found via this link: https://lovinmalta.com/lifestyle/environment/kuntratturi-xebbajtuna-labour-mep-cyrus-engerer-speaks-out-against-ravaging-of-santa-lucija/

view article

Family and business funds not for military ammunition, says MEP Cyrus Engerer

01.06.2023

The full article can be found via this link: https://maltadaily.mt/family-and-business-funds-not-for-military-ammunition-says-mep-cyrus-engerer/

view article

Engerer votes against re-routing of EU recovery funds for Ukraine ammunition

01.06.2023

The full article can be found via this link: https://www.maltatoday.com.mt/news/europe/123233/rerouting_eu_recovery_funds_ukraine_ammunition

view article

Cyrus Engerer Votes Against Using EU Recovery Funds Earmarked To Buy Missiles For Ukraine

01.06.2023

The full article can be found via this link: https://lovinmalta.com/news/cyrus-engerer-votes-against-using-eu-recovery-funds-earmarked-to-buy-missiles-for-ukraine/

view article

IL-FONDI IDDEDIKATI GĦALL-FAMILJI U N-NEGOZJI MA GĦANDHOMX JINTUŻAW GĦALL-ARMI MILITARI – ENGERER

01.06.2023

The full article can be found via this link: https://one.com.mt/il-fondi-iddedikati-ghall-familji-u-n-negozji-ma-ghandhomx-jintuzaw-ghall-armi-militari-engerer/

view article

Mental Health: Action needed on TikTok and Spotify algorithms

28.05.2023

The full article can be found via this link: https://maltadaily.mt/mental-health-action-needed-on-tiktok-and-spotify-algorithms/

view article

Mental Health: Action needed on TikTok and Spotify algorithms - Engerer

25.05.2023

The full article can be found via this link: https://timesofmalta.com/articles/view/mental-health-action-needed-tiktok-spotify-algorithms-engerer.1033739

view article

Cyrus Engerer joins EU and US lawmakers in call for removal of COP28 chief

24.05.2023

The full article can be found via this link: https://www.maltatoday.com.mt/news/world/123084/cyrus_engerer_joins_eu_and_us_lawmakers_in_call_for_removal_of_cop28_chief

view article

Cyrus Engerer calls on government to return Mellieħa land to the public

19.05.2023

The full article can be found via this link: https://www.maltatoday.com.mt/environment/townscapes/122985/cyrus_engerer_calls_on_government_to_return_melliea_land_to_the_public

view article

Dinja Ewropa: Il-mediċini għandhom jaslu fil-pajjiżi kollha tal-UE u bi prezzijiet affordabbli – Cyrus Engerer

18.05.2023

The full article can be found via this link: https://newsbook.com.mt/dinja-ewropa-il-medicini-ghandhom-jaslu-fil-pajjizi-kollha-tal-ue-u-bi-prezzijiet-affordabbli-cyrus-engererdinja-ewropa/?fbclid=IwAR0iqvA9QRpfyunCBzAjlV52S2h9ZuhfMRcM7vkIZE7_gPt6iCdo22XuiGA

view article

‘Today, We Celebrate Love’: Metsola And Engerer Mark IDAHOBIT Amid Huge Strides Forward

17.05.2023

The full article can be found via this link: https://lovinmalta.com/international/today-we-celebrate-love-metsola-and-engerer-mark-idahobit-amid-huge-strides-forward/

view article

Primacy of EU law: MEPs travel to the Czech Republic

17.05.2023

The full article can be found via this link: https://www.europeaninterest.eu/article/primacy-of-eu-law-meps-travel-to-the-czech-republic/

view article

Leading the Future of Cannabis Policy

10.05.2023

Link to full article: https://brusselsmorning.com/leading-the-future-of-cannabis-policy/32196/

view article

On 1 May 2004 Malta officially became a Member State of the European Union, along with Cyprus and eight other Central and Eastern European countries.

01.05.2023

On 1 May 2004, Malta officially became a Member State of the European Union, along with Cyprus and eight other Central and Eastern European countries. On ....

view article

Il-Liġi ta' Engerer dwar l-emissjonijiet u l-prezzijiet tal-enerġija adottata waqt ċerimonja fi Strasburgu

21.04.2023

view article

Engerer's law to strengthen European emissions trading system signed

20.04.2023

The full article can be found via this link: https://timesofmalta.com/articles/view/engerers-law-strengthen-european-emissions-trading-system-signed.1026430

view article

IL-LIĠI TA’ ENGERER DWAR L-EMISSJONIJIET U L-PREZZIJIET TAL-ENERĠIJA ADOTTATA WAQT ĊERIMONJA FI STRASBURGU

20.04.2023

The full article can be found via this link: https://one.com.mt/il-ligi-ta-engerer-dwar-l-emissjonijiet-u-l-prezzijiet-tal-energija-adottata-waqt-cerimonja-fi-strasburgu/

view article

Engerer’s law on emissions and stability in pricing officially adopted

20.04.2023

The full article can be found via this link: https://maltadaily.mt/engerers-law-on-emissions-and-stability-in-pricing-officially-adopted/

view article

ENGERER BI TWISSIJA DWAR L-IMMIGRAZZJONI: “SOLIDARJETA’ VOLONTARJA MA TAĦDEM QATT”

19.04.2023

The full article can be found via this link: https://one.com.mt/engerer-bi-twissija-dwar-l-immigrazzjoni-solidarjeta-volontarja-ma-tahdem-qatt/

view article

Fdat mill-ġdid imexxi n-negozjati dwar l-ambjent fuq ligi dwar skart elettroniku

18.04.2023

view article

Engerer fdat mill-ġdid biex imexxi n-negozjati dwar l-amjent fuq liġi dwar l-iskart elettriku u elettroniku

18.04.2023

view article

Il-MPE Engerer fdat imexxi n-negozjati dwar l-ambjent fuq liġi dwar l-Iskart Elettriku u Elettroniku

15.04.2023

The full article can be found via this link: https://tvmnews.mt/news/il-mpe-engerer-fdat-imexxi-n-negozjati-dwar-l-ambjent-fuq-ligi-dwar-l-iskart-elettriku-u-elettroniku/?fbclid=IwAR27omtxJTPaY5ZNsKSS4w7zl6wCp11cBJqSeONdkAiTcFVr1uPZU_NOBQY

view article

Engerer seeks answers from Brussels over MaltaToday report on Cham Wings

04.04.2023

The full article can be found via this link: https://www.maltatoday.com.mt/news/national/122194/engerer_seeks_answers_from_brussels_over_maltatoday_report_on_cham_wings#.ZEqElOxByw1

view article

Engerer jitlob lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tinvestiga linja tal-ajru implikata fl-ittraffikar tal-immigranti

04.04.2023

The full article can be found via this link: https://www.illum.com.mt/ahbarijiet/politika/67878/engerer_jitlob_lillkummissjoni_ewropea_sabiex_tinvestiga_linja_talajru_implikata_flittraffikar_talimmigranti#.ZEqFjOxBwR5

view article

MEP rejects a 'one-size-fits-all' approach against climate change

27.03.2023

view article

Malta has a strong democracy with functional institutions

21.03.2023

The full article can be accessed from <a href = https://drive.google.com/file/d/1kk3XEvJykgAiSpECtGZajrGsMiicbAgN/view?usp=sharing > here </a>

view article

A transparent European Parliament

18.01.2023

The European Parliament’s past month was undoubtedly the most difficult one in its history. Not because there weren’t any challenges in the past – especially ....

view article

Cyrus Engerer b’diskors lill-Imħallfin tal-Qorti Kostituzzjonali Federali Ġermaniża

15.01.2023

“Jekk qrati kostituzzjonali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jibdew prassi li kontinwament jisfidaw is-sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fuq bażi kostituzzjonali, l-awtorita’ tal-Qorti Ewropea u l-qafas legali ....

view article

Metsola: Malta tghid mod, Brussell taghmel mod iehor

25.12.2022

“Ma jistax ikun li jibqghu jittiehdu decizjonijiet daqstant importanti minn wara dahar il-Membri tal-Parlament Ewropew, u wara dahar il-poplu kollu tal-Unjoni Ewropea, minghajr l-ebda konsultazzjoni ....

view article

Immigrazzjoni: Negozjati minn Cyrus Engerer f’isem is-Soċjalisti jwasslu għal qbil wara 8 snin

18.12.2022

“Wara 8 snin ta’ staġnar, fl-aħħar għandna qbil bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-ewwel liġi fost ħafna fil-qasam tal-immigrazzjoni. Qbil li ser ....

view article

Engerer jagħlaq ukoll in-negozjati fuq il-liġi tal-emmissjonijiet

18.12.2022

Fl-għeluq tal-aħħar plenarja tas-sena l-Membru Parlamentari Ewropew Cyrus Engeree laħaq qbil ukoll dwar il-liġi tal-emmissjonijiet li kien fdat mill-Parlament Ewropew biex jikteb u jinnegozja. “F’dan ....

view article

Psychedelics: future of mental health care

15.12.2022

The way that society has traditionally approached mental health over the years is also flawed. To avoid any form of misunderstanding: I have full and ....

view article

Cyrus Engerer: wieħed mill-ftit MEPs li jippubblika d-dettalji kollha tal-laqghat tieghu

11.12.2022

L-Ewroparlamentari Laburista Cyrus Engerer huwa wiehed mill-ftit fost is-705 Membri tal-Parlament Ewropew li jippubblika id-dettalji kollha tal-laqghat li jkollu fl-sehhew fi Brussell, Strasburgu kif ukoll ....

view article

Dmirna huwa li noħolqu mekkaniżmi u liġijiet li jaħdmu għal kulħadd

04.12.2022

Nhar it-Tnejn li għadda, 28 ta’ Novembru tal-2022, fil-Parlament ġiet diskussa l-emenda fil-Kodiċi Kriminali biex tkun imħarsa ħajjet l-omm f’każ li ħajjitha tkun qiegħda f’riskju ....

view article

Engerer jesponi l-ipokrezija ta’ numru ta’ pajjiżi Ewropej dwar l-Immigrazzjoni f’diskors b’saħħtu fil-Parlament Ewropew

27.11.2022

Il-Membru Parlamentari Ewropew Cyrus Engerer tkellem b’mod b’saħħtu fil-Parlament Ewropew dwar numru ta’ pajjiżi Ewropej li ħallew il-pajjiżi tal-Mediterran bħal Malta waħeidhom fuq l-immigrazzjoni. “X’ipokrezija ....

view article

‘Gvern Laburista l-garanzija biex kull wild f’pajjiżna jkun jista’ jilħaq il-potenzjal tiegħu’

20.11.2022

“Kemm jien sodisfatt li din il-ġimgħa, bħala grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew, qiegħdin nfasslu proposti ċari lill-Kummisjoni Ewropea dwar il-kwalita’ tal-ħajja taċ-ċittadini Ewropej u ....

view article

Intejbu l-kwalita’ tal-ħajja fl-Ewropa fuq il-mudell ekonomiku tal-Gvern Malti

23.10.2022

“Kemm jien sodisfatt li din il-ġimgħa, bħala grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew, qiegħdin nfasslu proposti ċari lill-Kummisjoni Ewropea dwar il-kwalita’ tal-ħajja taċ-ċittadini Ewropej u ....

view article

Cyrus Engerer jikxef il-pjan ta’ David Casa fil-Parlament Ewropew

16.10.2022

Hekk kif fil-jiem li ġejjin il-Parlament Ewropew ser ikun qiegħed jiddiskuti riżoluzzjoni fuq il-qagħda tas-saltna tad-dritt f’Malta fl-għeluq tal-ħames sena mill-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, ....

view article

Enerġija: Fil-Parlament Ewropew Engerer iħeġġeġ lill-Ewropa timxi fuq l-eżempju ta’ Malta

09.10.2022

“L-ekonomija progressiva li tpoġġi lin-nies fiċ-ċentru tagħha, hi waħda li f’Malta ħalliet il-frott matul dawn l-aħħar disa’ snin. B’hekk, rajna l-akbar rati ta’ tkabbir ekonomiku ....

view article

CYRUS ENGERER: IN-NEGOZJATUR FUQ L-IBĦRA, IL-GOVERNANZA TAGĦHOM U L-PROTEZZJONI TAL-BIJODIVERSITÀ

02.10.2022

L-Ewroparlamentari Laburista Cyrus Engerer ġie maħtur in-negozjatur fuq l-ibħra f’isem is-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew, li se jwassal għal dibattitu u vot fuq it-tmexxija tal-ibħra ....

view article

Cyrus Engerer f'laqgħa mal-PM tas-Serbja Ana Brnabić

25.09.2022

Fi żjara tal-Membru Parlmentari Ewropew Cyrus Engerer li għamel fis-Serbja bħala parti mill-kontinġent tal-Parlament Ewropew għall-EiroPride 2022, kellu laqgħa mal-Prim Ministru tas-Serbja Ana Brnabić. Waqt ....

view article

Cyrus Engerer jgħid li l-Ewropa trid tinvesti fl-Ewropej

18.09.2022

B’reazzjoni għad-diskors tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von Der Leyen, il-Membru Parlamentari Ewropew Laburista saħaq dwar il-bżonn ta’ Ewropa li tkun taf x’inhuma l-ħtiġijiet tan-nies u ....

view article

Malta l-eżempju Ewropew fil-mixja lejn soċjetà ugwali

11.09.2022

“Din hija ġimgħa ta’ ċelebrazzjoni, ferħ, kif ukoll ta’ tifkir, għall-fatt li llum f’pajjiżna, persuni li jidentifikaw bħala LGBTIQ jistgħu jesprimu lilhom infushom, iħobbu lil ....

view article

Mingħajr biża niġġieldu għal Malta u l-Maltin

04.09.2022

“Il-politiċi ta’ stoffa huma dawk li ma jibżgħux u li jibqgħu għaddejjin, minkejja l-maltemp li jkun hemm quddiemhom. Dawk li minkejja l-isfidi u diffikultajiet li ....

view article

The Coexistence We Need

04.09.2022

The entire body of media outlets has seen countless opinion pieces, news articles and comments made by citizens on greener transport alternatives. Malta lacks green ....

view article

Irridu nsostnu armonija bejn ambjent aħjar u l-iżvilupp

28.08.2022

X’inhu l-futur tal-ambjent ta’ madwarna? L-iżvilupp kif se jiżvolġi mas-snin? X’Malta se jkollhom il-ġenerazzjonijiet futuri? Se jistmerruna? Dawn u ħafna iżjed huma ħsibijiet li jiġu ....

view article

Il-Ħitan F’Pajjiżi Ta’ Lvant Mhux Soluzzjoni Għall-Fenomenu Tal-Immigrazzjoni Fil-Mediterran

14.08.2022

view article

Għalfejn it tradizjonijiet tal festa Maltija għadhom importanti?

07.08.2022

view article

Għalfejn it-tradizzjonijiet tal-festa Maltija għadhom importanti?

07.08.2022

view article

Irridu nsaħħu lill-ħaddiem b’paga minima diċenti kif maqbul fuq livell Ewropew u lill-pensjonant b’livell ta’għajxien xieraq

31.07.2022

view article

L-Edukazzjoni hija l-futur ta’ pajjiżna